Registreer vandaag om mee te doen met TradeQoin

Taal

Spelregels

De belangrijkste spelregels bij deelname aan TradeQoin

  1. TradeQoin is een handelsnetwerk voor ondernemers. Zaken en facturen worden voldaan met de digitale TradeQoin-munt.

  2. 1 TradeQoin-munt heeft de waarde van 1 euro. De TradeQoin mag uitsluitend worden gebruikt voor betaling van transacties tussen TradeQoin-deelnemers.

  3. TradeQoin is de ‘third party record keeper’: wij zorgen ervoor dat deelnemers onderling hun betalingen in TradeQoins kunnen doen, maar zijn zelf niet verantwoordelijk voor of betrokken bij deze transacties.

  4. TradeQoins kunnen onder geen enkele omstandigheid worden omgezet of opgeëist in euro’s. Enige uitzondering hierop is dat de TradeQoin-organisatie in onderstaande gevallen deelnemers kan dwingen om een negatief saldo in TradeQoins aan te zuiveren door een betaling in euro’s:
    • Als een deelnemer bij beëindiging van de overeenkomst niet in staat is gebleken een negatief saldo in te lossen.

    • Indien de maximaal overeengekomen termijn voor het aanzuiveren van een negatief saldo met meer dan 2 maanden wordt overschreden.

  5. Deelnemers zijn verplicht bij verkoop van goederen en diensten een marktconforme (winkel)prijs, tarief, honorarium in rekening te brengen. Er worden dus geen speciale TradeQoin-aanbiedingen gedaan.

  6. Betalingen van diensten en producten worden voor 100% in TradeQoins geaccepteerd, inclusief btw en mogelijke andere heffingen.

  7. Van de 100%-regel wordt alleen afgeweken als:
    • de inkoopkosten van het geleverde product/de geleverde dienst meer dan 50% van de verkoopprijs bedragen.

    • de verkopende deelnemer door de transactie zijn maximale TradeQoin-limiet overschrijdt. Dit bedrag is standaard TQ 5.000,- en kan in overleg worden aangepast.

    • TradeQoin schriftelijk heeft ingestemd met een afwijkend prijsvoorstel.

  8. Over alle transacties in TradeQoins is de deelnemer belasting verschuldigd in euro’s. Deelnemers zijn zelf verantwoordelijk om TradeQoins correct in hun administratie te verwerken en zorg te dragen voor correcte belastingaangifte.

  9. Deelnemers kunnen een leverancierskrediet aanvragen, mits het realistisch is dat een deelnemer binnen 3-6 maanden gedane uitgaven terug kan verdienen binnen het netwerk.  Dit krediet wordt middels een separate overeenkomst afgesloten.

  10. Deelnemers betalen geen rente over een negatief saldo.

  11. Deelnemers betalen een transactiefee van 5% (ex. 21% btw) over aankopen binnen het netwerk. In 2014 wordt de transactiefee geïnd in TradeQoin. Over abonnementskosten en transactiefees wordt 21% btw geheven.

  12. Een deel van de transactiefee komt ten behoeve van een waarborgfonds. Het waarborgfonds is bedoeld om de risico’s van faillissement en uitval van deelnemers te dekken.